קיבלנו את מועמדותך!

תודה רבה, נשוב בהקדם!

נאפיס.